سایت بلاگفا
اشاره:

ضیاء موحدمتولد ۱۳۲۱،دکترای فلسفه از یونیور سیتی کالج لندن ومدرس فلسفه ی تحلیلی و منطق در دانش گاه های ایران است.

آثار ادبی او،گذشته از مقاله های متعدد،شامل دو مجموعه ی :آب های مرده ی مروارید و غراب های سفید وترجمه ی نظریه ی ادبیات نوشته ی آوستن وارن ورنه ولک است.

کتاب سعدی ضیاء موحد،،در برگیرنده ی هشت فصل  جداگانه درباره ی شخصیت،زبان وتاملی درسبک آثار سعدی و...  است که دیدگاه های تازه و ناگفته یی را در بردارد.

او می گوید:فهرست تمام نوشته های محققان وادیبان مادرباره ی سعدی،در مقایسه با آثار غربیان در بررسی آثار سعدی چیزی کم تر از آبرو ریزی نیست.

کتاب "سعدی"توسط انتشارات طرح نو در سال ۱۳۷۸به چاپ سوم رسیده است.

درآینده یی نه چندان دور،فصل هایی از این کتاب ارزش مند راخواهیم آورد. 

[ ۹۰/۰۶/۲۲ ] [ 20:2 ] [ نبی احمدی ]
درباره وبلاگ


من نبی‌ام
برانگیخته شدم
در شب ِ باشکوه ِ بوسه و باران و بابونه
رسالتم رسوایی کسی نیست
مبعوث شدم
برای آشتی باران و بلوط
و پناهنده گیِ پروانه‌های پریشان
در پشت ِ پلک‌های تو
تا با خیالی آسوده شاعر شوم.
در چهل ساله‌گی
غزل را
به عقد همیشه‌گی احساسم درآوردم
با مهریه‌ای به وزنِ دوبیتی
در سرزمینی به وسعت قلب عاشقان جهان
نه ماه در آستین
و نه خورشید در جوال ِ معجزه دارم
من ام و ردایی بی‌ریا
ودلی که کنام ِ کلمات ِ بی‌کینه است
باهمین واژه ها
نمی‌گذارم
چیزی از آرزوهای ِ معشوقم از قلم بیفتد.
من نبی‌ام!
آمده ام به سلام سبزه و سنجاقک و سار
درباغ‌های نامعلق علاقه
تا ترجمان ِ سکوت وبهت سبزه و سنگ شوم
آمده‌ام
به دل جویی ِ شبان‌های بی‌رمه
درمراتع ِ بیزاری
برای هم‌دردی با خسته ترین زن ِ جهان
و بیعت با برادران‌ام در "ایلام و کردستان" و خارک
و در کشت‌زارهای گرگان و زاهدان و بختیاری
آمده ام
برای هم‌دردی با درختان ِ بلوط
به استمالت پلک‌های متورم پدرم
که نمی‌خواهد بجنگد
برای لقمه‌ای نان حلال
بشارتم شعر است و شراب
بر انگیخته شدم
تا باهمتی مضاعف و کاری کارستان
خاکستر ِ چپقم را
در چشم چاه‌های نفت بتکانم
تاخاک و خواهرانم گرسنه نمانند.

"نبی احمدی"
لینک دوستان
امکانات وب